De v.z.w. Muinkparkwijk heeft tot doel het woonklimaat, de leefbaarheid, de veiligheid en de stadslandschappelijke waarde van de Muinkparkwijk te beschermen en te verbeteren. Het werd opgericht in 1988 met als voornaamste doelstelling de ongebreidelde expansiedrift van de toenmalige Decascoop in te perken. Al jaren zet het Comité zich vrijwillig in voor een buurt waar wonen aangenaam is.

 

Het werkterrein van het Comité omvat de hele woonwijk, binnen de begrenzing door Gustaaf Callierlaan, Filips de Goedekaai, Ter Platen, Muinkkaai en Franklin Rooseveltlaan. 

 

Jaarlijks verkiest de ledenvergadering de Raad van Bestuur. De bestuursleden beslissen over de dagelijkse werking van het Comité. Maandelijks wordt er vergaderd en worden de evoluties in de wijk besproken. Men behandelt thema’s als verkeersveiligheid, mobiliteit, men volgt ondermeer ook de stedenbouwkundige implicaties van de grote bouwprojecten in onze wijk op de voet. 

Daarnaast organiseert het comité activiteiten om de bewoners samen te brengen zoals een nieuwjaarsreceptie, een buurtfeest in de zomer,...

V.Z.W. MUINKPARKWIJK

 

WORD LID

Een wijkcomité met veel leden kan niet worden genegeerd door de overheid. Dus, doe mee en tel mee! Voor een leefbare Muinkparkwijk en Bourgondische wijk.

 

Met een bijdrage van 12€ wordt u lid van de vzw Muinkparkwijk. Bij een bijdrage vanaf 25€ bent u erelid. 

 

U kan zich het ganse jaar door aansluiten bij middel van een overschrijving op v.z.w. Muinkparkwijk,
BE31 2900 5305 2755 – GEBABEBB.

Ook op alle activiteiten is het mogelijk zich aan te sluiten.

SUGGESTIES meer dan WELKOM!

Te ondernemen acties, activiteiten, vragen....

Het Comité

de vrijwilligers

Eric De Wilde - Voorzitter

Bart Van Acker

Robby Delobelle

Pieterjan Bonne

Frederik Naessens

Albert De Graeve

Nicolas Mpotos

Yves Vileyn

Bart Peeters

Christophe Willekens

Pauline Buysschaert

Natalie Deviaene

Delfien Audenaert

Marthe Lemmens

De activiteiten worden geörganiseerd om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen,

Deze worden door en voor leden georganiseerd. 

v.z.w. Muinkparkwijk

Frans Spaestraat 29

9000 Gent

info@muinkparkwijk.be 

ondernemeningsnr 0435 768 045
BE31 2900 5305 2755 – GEBABEBB.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now