top of page

De v.z.w. Muinkparkwijk heeft tot doel het woonklimaat, de leefbaarheid, de veiligheid en de stadslandschappelijke waarde van de Muinkparkwijk te beschermen en te verbeteren. Het werd opgericht in 1988 met als voornaamste doelstelling de ongebreidelde expansiedrift van de toenmalige Decascoop in te perken. Al jaren zet het Comité zich vrijwillig in voor een buurt waar wonen aangenaam is.

 

Het werkterrein van het Comité omvat de hele woonwijk, binnen de begrenzing door Gustaaf Callierlaan, Filips de Goedekaai, Ter Platen, Muinkkaai en Franklin Rooseveltlaan. 

 

Jaarlijks verkiest de ledenvergadering de Raad van Bestuur. De bestuursleden beslissen over de dagelijkse werking van het Comité. Maandelijks wordt er vergaderd en worden de evoluties in de wijk besproken. Men behandelt thema’s als verkeersveiligheid, mobiliteit, men volgt ondermeer ook de stedenbouwkundige implicaties van de grote bouwprojecten in onze wijk op de voet. 

Daarnaast organiseert het comité activiteiten om de bewoners samen te brengen zoals een nieuwjaarsreceptie, een buurtfeest in de zomer,...

V.Z.W. MUINKPARKWIJK

1508621_962462403782459_5081240030769835862_n

1508621_962462403782459_5081240030769835862_n

unnamed-3

unnamed-3

564033_10202233282702249_1084298158_n

564033_10202233282702249_1084298158_n

20060705_fvdd

20060705_fvdd

10940474_962462423782457_3056366818948854216_n

10940474_962462423782457_3056366818948854216_n

10257163_773664122677352_5926637249738262940_o

10257163_773664122677352_5926637249738262940_o

1781559_773664406010657_2160032672517229792_o

1781559_773664406010657_2160032672517229792_o

Lees meer
Edited Image 2015-2-12-18:57:33

Edited Image 2015-2-12-18:57:33

10940474_962462423782457_3056366818948854216_n

10940474_962462423782457_3056366818948854216_n

kunstwerk

kunstwerk

5_de-gentsche-diergaerde1

5_de-gentsche-diergaerde1

WORD LID

Een wijkcomité met veel leden kan niet worden genegeerd door de overheid. Dus, doe mee en tel mee! Voor een leefbare Muinkparkwijk en Bourgondische wijk.

 

Met een bijdrage van 12€ wordt u lid van de vzw Muinkparkwijk. Bij een bijdrage vanaf 25€ bent u erelid. 

 

U kan zich het ganse jaar door aansluiten bij middel van een overschrijving op v.z.w. Muinkparkwijk,
BE31 2900 5305 2755 – GEBABEBB.

Ook op alle activiteiten is het mogelijk zich aan te sluiten.

Het Comité

de vrijwilligers

Eric De Wilde - Voorzitter

Bart Van Acker

Robby Delobelle

Frederik Naessens

Albert De Graeve

Nicolas Mpotos

Yves Vileyn

Christophe Willekens

Natalie Deviaene

Heirlinde Witdouck

Cedric Matthys
Esther Vermeir
Sven Vanquaethem

Diederick Hortensius

SUGGESTIES meer dan WELKOM!

Te ondernemen acties, activiteiten, vragen....

Uw bericht werd verstuurd

De activiteiten worden geörganiseerd om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen,

Deze worden door en voor leden georganiseerd. 

v.z.w. Muinkparkwijk

Frans Spaestraat 29

9000 Gent

info@muinkparkwijk.be 

ondernemeningsnr 0435 768 045
BE31 2900 5305 2755 – GEBABEBB.

bottom of page